Alle vandværker i Danmark er underlagt regulativer. 

Således også vores eget lokale vandværk.

   

I linket her under kan du åbne regulativetet,
downloade det eller blot læse det.

   
   

Regulativ for vandværker i Holbæk Kommune