Takstbladet her under er gældende fra 1. januar 2018

Takstblad
 
Afregning efter vandmåler:
Fast årlig afgift Kr. 550,00
Kubikmeterpris Kr. 4,50
 
Tilslutning/ ny bruger
Tilslutningsafgift  Kr. 4.000,00
Hovedledningsandel Kr. 14.000,00
Samt evt. tillæg for andel af eksisterende stikledning.
 
Priserne anført oven for er ekskl. moms
 
Manglende selvaflæsning af vandmåler og/eller manglende betaling af faktura efter givne frister:
Rykkergebyr Kr. 100,00
 
Manglende aflæsning af vandmåler, der medfører at vandværket foretager aflæsning:
Aflæsningsgebyr: Kr. 250,00

Ved for sent indbetaling jf. fremsendte fakture pålægges endvidere:
5% af fakturabeløbet (Morarenter) for den første måned. Derefter 2% pr. påbegyndt måned.

Ved manglende rettidig indbetaling af fakturabeløbet ud over 8 dage efter forfald, - forbeholder
Vandværket sig ret til at lukke for vandforsyningen uden yderligere varsel.
Herefter pålægges brugeren:

Lukningsgebyr: Kr. 200,00
Genåbningsgebyr: Kr. 375,00
I.f.m. ovenstående lægges udgifterne til vvs-installatør/gravearbejde.
 
I tilfælde af, at Vandværket skal afgive oplysninger om vandaflæsning fakturabetaling til ejendomsmægler/advokat i.f.m. ejerskift opkræves ekspeditionsgebyr på Kr. 200,00
 
Fremover opkræves forbrugerbetaling på Kr. 200,00/time til dækning af den arbejdsindsats, bestyrelsen yder ved forbrugerforårsaget vandspild.
Eftergivelse af afgift ved vandspild, behandles efter gældende regler/vejledning fra Skat.