Foreningen Skamstrup og Omegn danner fundamentet for et aktivt lokalsamfund, der omfatter områderne: Bennebo, Sørninge, Skellingsted, Ulkestrup, Tømmerup, Brokøb og naturligvis Skamstrup.

Foreningens primære formål er at styrke sammenholdet af alle samfundslag i Skamstrup og omegn gennem sociale og kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i et velfungerende forsamlingshus og foreningsliv.

Aktiviteterne, som foreningen har stået for og stadig står for er:

Loppemarked som foregår i en lejet stald, der på frivillig basis er renoveret så den er egnet til formålet.
Koncerter med både kendte og ukendte kunstnere.

Samt.....Dilettant teater, fastelavn høstfest Sct. Hans, byfest og "tænd lysene i Skamstrup".
Disse er blot et fåtal af de mangeartede aktiviteter og arrangementer som Foreningen Skamstrup og Omegn arrangerer hvert år
.

Ligeledes har der været afholdt flere store kunstudstillinger i forsamlingshuset, og væggene i forsamlingshuset er i dag prydet med kunst fra lokale kunstnere.

Foredrag/studieaftener samt en indgået netværkskontrakt med Holbæk kommune har dannet grundlag for, at der er blevet indrettet en gamle skolestue i Skamstrup, der således kan betragtes som et "Landsbymuseum" . 

Diverse temaer om Skamstrups historie er publiseret og udgør i dag en del af den permanente udstillingen, i skolestuen, som du i øvrigt kan finde flere oplysninger under "Landsbyskolen" i hovedmenuen.

Foreningens historie: (kort fortalt)
  
I 2004 var forsamlingshuset Heimdal i Skamstrup, som hørte under aktieselskabet "Heimdal" så nedslidt efter mange års brug, at den daværende bestyrelse ikke så andre muligheder end at indkalde til et borgermøde for at drøfte ophør af huset eller muligheder for overlevelse. En enig forsamling ønskede en overlevelse.

På en ekstraordinær generalforsamling i september 2004 blev aktieselskabet Heimdal derfor afviklet, og foreningen Forsamlingshuset Heimdal stiftet og en plan for renovering af huset blev præsenteret og drøftet.
Ved hjælp af tilskud fra bl.a. daværende Tornved kommune lykkedes det at skaffe økonomiske midler og arbejdskraft blandt medlemmerne, og renoveringen gik i gang. Først med nyt tag og lydisolering af loftet i den store sal.
Derefter helt nyt køkken og inventar, nyt fyrrum og varmeanlæg, nye el-installationer, nye døre og vinduer i hele huset samt isolering af gulv i entré og lille stue.

Den officielle indvielse skete den 20. januar 2006, og her blev drøftet en evt. sammenlægning af foreningerne i Skamstrup. På generalforsamlinger i Landsbyforeningen og foreningen Forsamlingshuset Heimdal blev det besluttet at nedlægge de to foreninger, og Foreningen Skamstrup Landsby blev stiftet.

I 2007 blev foreningen omdøbt til Foreningen Skamstrup og Omegn.

i årene 2008 - 2010 blev en helt ny sal på ca. 80 kvt. meter tilbygget og der blev indrettet depot til opbevaring af borde og stole.

Senest ( i 2018) blev hele renoveringsplanen færdiggjort med isolering og lægning af helt nyt gulv i den store sal samt isolering af vægge i den gamle del af forsamlingshuset.

I dag fremstår Forsamlingshuset ”Heimdal” flot efter den gennemgribende renovering, således at det kan leve op til både private lejeres krav, og offentlige myndigheders strenge krav til hygiejne og miljø.Vores hjemmeside er til stadighed under opbygning, og ændringer, Bl.a. bliver galleriet med billeder fra foreningens mange arrangementer løbende opdateret .
   


Fra dilettant forestillingen
"Så meget vi er fælles om" 2017


Kunstudstilling 2009


Jane og Shane er blandt nogle af de, efterhånden mange
kunstnere, som gennem tiden, har optrådt i forsamlingshuset.