Landsbyskolen

 

 

   
Landsbyskolens Udstilling i Skamstrup

Fra 2006-2009 ledede en gruppe på fire personer en studiekreds, der drøftede Skamstrups historie fra 1850 til nutiden. Studiekredsen, hvor 20-40 personer deltog ved hvert af de i alt 20 møder, behandlede man i alt 19 emner. Resultatet af drøftelserne blev nedfældet i 12 temahæfter på i alt 800-1000 sider. Studiekredsens formål var at fortolke landbokulturens karaktertræk som grundlag for Foreningen Skamstrup og Omegns (FSO) igangværende forsøg på at skabe en ny landsbyidentitet og en harmonisk landdistriktsudvikling.

Holbæk Kommune besluttede at støtte formidlingen af studiekredsens resultater med kr. 150.000 i form af en netværkskontrakt til etablering af en permanent udstilling i samarbejde med Holbæk Museum, Menighedsrådet, Skamstrup Møllelaug, folkeskoler og andre institutioner. Til formålet stillede Menighedsrådet det lokale til rådighed, der tidligere havde været Skamstrup Hovedskole. Derfor blev Udstillingen af mange betragtet som et skolemuseum, og fungerede som sådan fra indvielsen i 2009 til dato.

Da det oprindelige formål, antal besøgende, manglende formidling og en uforholdsmæssig stor husleje ikke harmonerer, besluttede bestyrelsen at søge råd fra en gruppe til en uformel drøftelse af Landsbyskolens fremtid. Gruppens forslag blev fremlagt og drøftet på FSOs bestyrelsesmødet den 12. november 2020. Mødet besluttede, at Landsbyskolen fortsætter endnu en periode med et forsøg på følgende forbedringer:

         

 

            1. Et ”Landsbyskoleudvalg” på fem personer, inklusivt foreningens formand, mødes to gange årligt
                i januar for at planlægge og i november for at evaluere sæsonen - Landsbyskolens kustode
               er medlem af og sekretær for gruppen.

            2. Focus rettes mod formidling af Skamstrups historie på hjemmesiden og diverse medier og promovering
                af besøg og turisme sammen med Møllens bestyrelse og Menighedsrådet.

            3. Der tilbydes et emneforedrag en gang om måneden i sæsonen, hvortil inviteres grupper der formodes
                at have interesse i emnet. Disse foredrag kan i forkortet form præsenteres ved diverse sammenkomster
                som f.eks. fællesspisning.

            4. Der gøres en større indsats for at forberede mindst 20 personer fra lokalområdet til at deltage i formidlingen
                og som vagter på åbningsdage.

            5. Det undersøges om Menighedsrådet kan drage større nytte af Landsbyskolen med en modydelse, der svarer
                til de årlige varme- og lejeudgifter.

            6. Det forsøges at tilbyde temaer om landbosamfundets historie og betydning som kan indgå i et undervisningsforløb
                i skolerne.

            7. Landsbyskoleudvalget fremtidssikrer Landsbyskolen ved at identificere en person til aflastning og ansvarsfordeling
                med den nuværende kustode, der fortsætter i 2021.

            8. Der søges pt. ikke samarbejde med Holbæk Museum eller andre eksterne institutioner.


Husk at dit besøg er afgørende for om vi kan fortsætte Skamstrup Landsbyskole!

Lotte Christensen

 

Du kan se flere billeder fra landsbyskolen under "Galleri"