Temaer

 

 På sigt vil man på denne side kunne læse forskellige temaer,
som en studiegruppe under Foreningen Skamstrup og Omegn har
udarbejdet i perioden 2006 - 2009.

Indtil videre kan man nu downloade bogen

"Stemmer fra Skamstrup" i pdf-format

her her fra foreningens hjemmeside

Klik her for at hente bogen

Skolestuens Historie

I øjeblikket bliver der arbejdet på at skrive Skamstrup Landsbyskole´s Historie.

Når dette er færdigt, vil den selvfølgelig blive tilgængelig her på hjemmesiden

Landsbyskolen

 

 

   
Landsbyskolens Udstilling i Skamstrup

Fra 2006-2009 ledede en gruppe på fire personer en studiekreds, der drøftede Skamstrups historie fra 1850 til nutiden. Studiekredsen, hvor 20-40 personer deltog ved hvert af de i alt 20 møder, behandlede man i alt 19 emner. Resultatet af drøftelserne blev nedfældet i 12 temahæfter på i alt 800-1000 sider. Studiekredsens formål var at fortolke landbokulturens karaktertræk som grundlag for Foreningen Skamstrup og Omegns (FSO) igangværende forsøg på at skabe en ny landsbyidentitet og en harmonisk landdistriktsudvikling.

Holbæk Kommune besluttede at støtte formidlingen af studiekredsens resultater med kr. 150.000 i form af en netværkskontrakt til etablering af en permanent udstilling i samarbejde med Holbæk Museum, Menighedsrådet, Skamstrup Møllelaug, folkeskoler og andre institutioner. Til formålet stillede Menighedsrådet det lokale til rådighed, der tidligere havde været Skamstrup Hovedskole. Derfor blev Udstillingen af mange betragtet som et skolemuseum, og fungerede som sådan fra indvielsen i 2009 til dato.

Da det oprindelige formål, antal besøgende, manglende formidling og en uforholdsmæssig stor husleje ikke harmonerer, besluttede bestyrelsen at søge råd fra en gruppe til en uformel drøftelse af Landsbyskolens fremtid. Gruppens forslag blev fremlagt og drøftet på FSOs bestyrelsesmødet den 12. november 2020. Mødet besluttede, at Landsbyskolen fortsætter endnu en periode med et forsøg på følgende forbedringer:

         

 

            1. Et ”Landsbyskoleudvalg” på fem personer, inklusivt foreningens formand, mødes to gange årligt
                i januar for at planlægge og i november for at evaluere sæsonen - Landsbyskolens kustode
               er medlem af og sekretær for gruppen.

            2. Focus rettes mod formidling af Skamstrups historie på hjemmesiden og diverse medier og promovering
                af besøg og turisme sammen med Møllens bestyrelse og Menighedsrådet.

            3. Der tilbydes et emneforedrag en gang om måneden i sæsonen, hvortil inviteres grupper der formodes
                at have interesse i emnet. Disse foredrag kan i forkortet form præsenteres ved diverse sammenkomster
                som f.eks. fællesspisning.

            4. Der gøres en større indsats for at forberede mindst 20 personer fra lokalområdet til at deltage i formidlingen
                og som vagter på åbningsdage.

            5. Det undersøges om Menighedsrådet kan drage større nytte af Landsbyskolen med en modydelse, der svarer
                til de årlige varme- og lejeudgifter.

            6. Det forsøges at tilbyde temaer om landbosamfundets historie og betydning som kan indgå i et undervisningsforløb
                i skolerne.

            7. Landsbyskoleudvalget fremtidssikrer Landsbyskolen ved at identificere en person til aflastning og ansvarsfordeling
                med den nuværende kustode, der fortsætter i 2021.

            8. Der søges pt. ikke samarbejde med Holbæk Museum eller andre eksterne institutioner.


Husk at dit besøg er afgørende for om vi kan fortsætte Skamstrup Landsbyskole!

Lotte Christensen

 

Du kan se flere billeder fra landsbyskolen under "Galleri"
 

 

 

 

 

 LANDSBYSKOLEN I SKAMSTRUPSe flere billeder fra landsbyskolen under "Galleri"

I det lokale der indtil 1959 var SKAMSTRUP HOVEDSKOLE, er indrettet et lille lokalt museum.
Rummet er ført tilbage til, hvordan det så ud dengang det var en skolestue, med originale elevpulte, kateter,
”lærerens stol”, tavle, kakkelovn, udstoppede dyr, undervisningsplancher, gamle skolebøger, penne og blæk.

MEN derudover fremvises også resultaterne af Foreningen Skamstrup og Omegns studiegruppe, der i
vinterhalvårene 2006 – 2009, under titlen ”kend din egn og dens historie” samledes i landsbyens forsamlingshus
og genfortalte 150 års historie om livet og tilværelse i landsbyen Skamstrup. Et værdigt bidrag at give videre til
de næste generationer!

LANDSBYSKOLEN VIL VÆRE ÅBEN SØNDAGE KL. 13.00 - 16.00 I PERIODEN:

MAJ TIL-OG-MED OKTOBER  2020 ! ! ! 
    
FREMVISNING  DOG VÆRE MULIGT  FOR GRUPPER EFTER AFTALE .
( se nederst på siden )

Entre: 20 kr. per voksen, børn gratis adgang.

  LANDSBYSKOLEN drives af FORENINGEN SKAMSTRUP og OMEGM (FSO). På åbningsdagene er den
bemandet 
med frivillige fra foreningen. Drift og vedligehold afholdes af de indtægter, der indkommer ved
enreépriser 
og salg af TEMA-hæfter, der omhandler de emner, som er resultatet af studiegruppen i
vinterhalvåret 
2006 2009.

Der kan aftales fremvisning på andre tidspunkter ved kontakt til:

Lotte Christensen, Tlf.: 29385543 / 59271580 eller  mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Landsbyskolen har adresse på Skamstrupvej 64,  4440 Mørkøv