Loppemarkedet i Skamstrup

 

Drives af Foreningen Skamstrup og Omegn

 

Følg os på Facebook: Loppe Stalden Sørningevej 51 B 4440 Mørkøv


Følg os på hjemmesiden: www.skamstrup-fso.dk

 

"Loppestalden" er en forhenværende svinestald, som ligger på Sørningvej 51 i Skamstrup. Foreningen Skamstrup og Omegn har lejet stalden, som i dag bruges til afholdelse af loppemarked. For at den kunne bruges til formålet, er den renoveret af frivillig arbejdskraft, og der er etableret et toilet og et mindre køkken. Det meste af året bruger en håndfuld frivillige personer et par timer, hver onsdag aften på at sortere og sætte ting og sager på plads, som enten er hentet af andre frivillige, eller indleveret af private personer.

 

Siden 2016 har "Loppestalden" holdt åben hver onsdag aften fra kl. 18.30 – 21.00 i sommerhalvåret. Derudover afholdes hvert år 2 loppemarkeder. Et om foråret og et om efteråret. Alt overskud fra salg af ting fra "Loppestalden" bidrager i høj grad til foreningens økonomi.

 

Loppemarkedet er således en af Foreningen Skamstrup og Omegns vigtigste indtægtsgivende aktiviteter. Markedet har modsat mange andre loppemarkeder i området en permanent karakter, takket være et langtidslejemål i den nedlagte, men istandsatte, svinestald på Sørningevej 51 i Skamstrup.

 

I 2018 ændrede vi organiseringen af loppemarkedsprocessen. Fra at være et belastende ansvar for en enkelt person, der stod for alle led i processen, blev ansvaret opdelt. I dag er afhentning af loppeeffekter uddelegeret til fire hold på hver tre personer. Sortering, opstilling, orden i stalden samt onsdagssalget foretages af den faste gruppe: ”Staldlopperne” på syv personer, der udover arbejdet værdsætter det sociale fællesskab omkring opgaven. De store loppemarkeder, en eller to gange om året, organiseres og gennemføres med hjælp fra Foreningens bestyrelse og medlemmer. I 2019 blev opbevaringskapaciteten udvidet med en tilbygning til stalden på 45 kvadratmeter som erstatning for telte, der med stort besvær blev sat op og taget ned ved de store loppemarkeder.

 

Der er i alle led stor tilfredshed med loppemarkedet som det fungerer nu. I 2020 har der på grund af corona restriktionerne ikke været afholdt store loppemarkeder. Derimod har Staldlopperne med stor dygtighed promoveret salg hver onsdag aften fra april til november. Salgsindtægterne nåede samme niveau i 2020 som i tidligere år, hvor der blev afholdt to store loppemarkeder og et begrænset onsdagssalg. Meget tyder på, at kunderne betragter Skamstrup Loppemarked som en institution. Mange har taget godt imod den mulighed ”onsdags åbent” giver for et godt køb uden for mange
Loppemarkedet i Skamstrup
kunder i stalden på samme tid. Takket være indsatsen fra Staldlopperne i 2020, har Foreningen økonomisk overlevet corona krisen, hvor de fleste af Foreningens andre indtægtsgivende arrangementer og kommercielle udlejninger har måttet aflyses på grund af krisen. Salget i 2021 har indtil videre vist samme positive udvikling som i 2020.

Derfor, dit køb i loppemarkedet betyder værdsættelse af Staldloppernes indsats og er samtidig et bidrag til Foreningens overlevelse.