Foreningens styrke er dens medlemmer. Jo flere medlemmer jo mere styrke. Vi har for øjeblikket 150 medlemmer, men ser gerne at vi får mange flere - også meget gerne dig.

Medlemskontingent udgør kr. 200,- pr. år pr. voksen person. Børn på 15 år og derunder er gratis medlem.

Kontingentet må meget gerne indbetales inden den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar. 

( Kun medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen )

 

Kontingentet kan indbetales på konto:

 

Reg. Nr. 0518 Konto Nr.306358

Eller

Mobile pay Nr. 60693

Husk venligst at anføre navn på indbetaler.

Er du nyt medlem, skal vi naturligvis også kende din adresse og e-mail. (Nyhedsbreve og annoncering sendes på e-mail)

Send derfor en email med disse oplysninger til formanden eller vores kasserer. Deres e-mail adresse finder du under "kontaktpersoner"

Vi byder dig hjertelig velkommen i Foreningen Skamstrup og Omegn

Venlig hilsen,

Bestyrelsen