På kortet her under, er Skamstrup Vandværks forsyningsområde markeret med gul afgrænsning