Debataften 2018 og 2019

 

Debataften den 15. marts om emnet:

”Hvordan kunne Skamstrup og omegn se ud!!!” Hvad er din rolle? – og hvilken hjælp kan vi få udefra?

For at se hele denne Aftenens program klik her

Her under kan ses de oplæg, som på denne aften blev præsenteret af henholdsvis:

Landskabsarkitekt: Morten Holme

Arkitekt: Birgitte Degener

Landskabsarkitekt: Andreas Faartoft


Årsmøde den 5. februar 2019 om emnet:

”Hvordan kunne Skamstrup og omegn se ud!!!” Hvad er din rolle? – og hvilken hjælp kan vi få udefra?

Denne aften er en fortsættelse af den debataften, som blev afholdt i marts 2018

For at se hele denne Aftenens program klik her

Her under kan ses de oplæg, som arbejdsgruppen for udviklingsplanen præsenterede:

Jens Christensen : Indledning og visioner

Lars Arleth: Natur og Kulturlandskab

Michael Lysgaard: Iværksætteri og sammenhold

Casper Larsen: De politiske vinkler

 

Referater/opdateringer

Da arbejdsgruppen fortsat arbejder med den udviklingsplanen, som blev præsenteret på møderne i 2018 og 2019,

vil vi på her på hjemmesiden løbende holde interesserede besøgende orienteret udviklingen.

 

Referat fra Årsmødet 5. februar 2019

Referat fra arbejdsgruppens møde d. 27. februar

Referat fra Kommunemøde d. 12. marts 2019

Referat fra arbejdsgruppens møde d. 24. september 2019

Hvor befinder Skamstrup sig nu?
 
 
D. 19 juni blev der afholdt et kommunalbestyrelsesmøde i Holbæk.
Til dette møde havde FSO´s bestyrelse indsendt et ønske om en
lokalplan, som foreningen ønskede behandlet på mødet.
Ved at trykke på linket her under, kan du læse, hvilket ønske FSO har til kommunen.

 

Udviklingsplan

Udviklingsplan for Skamstrup og omegn

Baggrund:

Foreningen Danmark på Vippen (nu ”Balance Danmark”) beskriver konsekvenserne af de store reformer i nullerne (Kommunalreformen, Sundhedsreformen, Politireformen og Retsreformen). Med konkrete tal og statistik redegøres for de problemer, der er affødt af den omfattende centralisering som disse reformer medførte.

Centraliseringen har også været gældende for Holbæk Kommune og i et landdistrikt som Skamstrup mærkes særligt konsekvenserne af Kommunalreformen (eller Strukturreformen som den også betegnes), men i mindre grad også af de tre andre reformer.

Holbæk Kommune var før 2007 en udpræget bykommune, der uden særlige forberedelser og forudsætninger skulle sammenlægges/samordnes med Jernløse, Svinninge, Tornved og Tølløse kommuner. Disse fire kommuner var udprægede landkommuner med en række ensartede udfordringer. Udfordringer som i mange tilfælde var og er vidt forskellige fra byen Holbæks udfordringer.

Én Kommunalbestyrelse for storkommunen (i stedet for tidligere fem kommunalbestyrelser) skal nu varetage både landdistriktets og byens interesser med hjælp fra et embedsværk, der har mest erfaring og fokus på Holbæk By.

Den centralisering betyder, at lokalområderne selv må tage initiativer til at skabe rammer, der fortsat kan sikre gode levebetingelser.

Karaktérområdet Skamstrup”, der strækker sig fra Åmose Å i syd til Skovvejen i Nord, er et sådan lokalområde. Foreningen Skamstrup og Omegn dækker stort set hele dette område. Foreningen har siden 2004 styrket sammenholdet blandt områdets befolkning gennem en lang række sociale og kulturelle aktiviteter. Blandt andet driver foreningen Skamstrup Forsamlingshus, et permanent loppemarked og et lille landsbymuseum, der har til huse i Den Gamle Skolestue. Desuden har foreningen et nært samarbejde med Møllelauget, der har ansvar for Skamstrups vartegn – den restaurerede hollandske vindmølle. Foreningens virke når ud til en række af de små landsbysamfund i lokalområdet – Bennebo, Brokøb, Skellingsted, Sørninge, Tømmerup og Ulkestrup.

Skamstrup Landsby er af Holbæk Kommune betegnet som et kulturmiljø. Hele ”Karaktérområdet Skamstrup” er af Kommunen betragtet som et af de landskabsmæssige mest attraktive områder i kommunen.

I forbindelse med kommunalvalget afholdte Foreningen den 26. oktober 2017 et vælgermøde, med temaet ”Landdistriktsudvikling i Skamstrupområdet”. Her blev de deltagende politikere gjort opmærksomme på, dels i hvilken sammenhæng initiativer til fremme af udvikling i lokalområdet skal tages i og dels hvilke muligheder der er for praktisk at gennemføre disse initiativer.

Som opfølgning på vælgermødet afholdte Foreningen i marts 2018 en debataften om landdistriktsudvikling med indlæg fra fire ressourcepersoner udefra (Se under menupunkt ”Debataften den 15. marts 2018”).

Efterfølgende har en mindre gruppe i foreningens regi drøftet muligheder, visioner og initiativer, der kan danne grundlag for en helhedsorienteret udviklingsplan for hele lokalområdet. Disse muligheder og visioner var indholdet i Foreningens Årsmøde 2019 (Se under menupunkt ”Årsmødet 2019”).