Takstblad

Skamstrup Vandværk
Formand: H.H Ulrich – tlf.: 2032 0558
Kasserer Karen Jørgensen 2147 5459


Takstblad

Gældende fra 1. januar 2022

Driftsbidrag:

Takstbladet kan også hentes som PDF-fil her

Kr.

650,00

+ moms

Fast årlig afgift inkl. målerudskiftning

Kr.

4,50

+ moms

Kubikmeterpris

Kr.

6,37

+ moms

Statsafgift pr. m3

 

Ny tilslutning:

 

Kr.

4.100,00

+ moms

Tilslutningsafgift

Kr.

14.000,00

+ moms

Hovedledningsbidrag,

samt evt. tillæg for andel af eksisterende stikledning

Kr.

4.000,00

+ moms

Stikledningsbidrag pr. stk. ekskl. gravearbejde
pr forbrugsenhed

 

 

Gebyrer:

 

Kr.

100,00

 

Rykkergebyr

Kr.

500,00

 

Lukkegebyr (ved manglende betaling ud over 8 dage efter forfald, forbeholder, Vandværket sig ret til at afbryde vandforsyningen uden yderligere varsel)

Kr.

500,00

 

Genåbningsgebyr (m/tillæg af alle forbundne udgifter (vvs/gravearbejde m.m.)

Kr.

600,00

 

Ekspeditionsgebyr for afgivelse af oplysninger til ejendomsmægler/advokat

Kr.

400,00

 

Timebetaling til dækning af ekstraordinære indsats Bestyrelsen må anvende for at finde frem til vandspild/ledningsbrud hos forbruger.

Evt. eftergivelse ved vandspild, behandles efter gældende regler/vejledning fra Skat.