Velkommen til denne hjemmeside som deles af:

Foreningen Skamstrup og Omegn og  Skamstrup Vandværk.

 

Kommende aktiviteter

Loppestalden er åben for salg hver onsdag aften fra kl. 18.30 til 20.30

(Lukket onsdag d. 23 pga. Skt. Hans)

Fællesspisning fredag den 28. maj kl. 17.30 i Skamstrup Forsamlingshus


________________________________________________________________________________

 

Det kan vel næppe komme bag på nogen, at
     
 stort set alle FSO-ARRANGEMENTER VÆRET AFLYST !

P.g.a. risiko for coronavirus smittespredning. 
 
Dog blev der i 2020 afholdt  "Sommerkomsammen"


Billeder her fra er lagt på hjemmesiden under "Galleri"

Se billederne her

____________________________________________________ 

 Loppestalden er igen åben efter længere tids nedlukning p.g.a. Regeringens restriktioner.
  
Vi har i mellemtiden fået en masse "nye" spændende ting og sager ind, som vi glæder os til at få solgt
  
så overskuddet fra salget kan bidrage til foreningens økonomi.
  
Manglende indtægter som følge af aflyste udlejninger af forsamlingshuset og aflyste arrangementer
  
her tæret hårdt på foreningens kassebeholdning .
_____________________________________________________ 


"Web-hotellet" som vores Hjemmesiden her ligget på gennem mange år, blev sikkerhedsopdateret d. 3. december 2018. 
Det betød at vores "gamle" hjemmeside
efter denne dato ikke længere var
 tilgængelig. Det betød også at vi, helt fra bunden, måtte igang med at skabe en helt ny hjemmeside.
( Det er den du kikker på lige nu ).
Den er endnu ikke helt færdig men der arbejdes stadig med at forbedre design og brugervenlighed. Men.... Stort set er alle nødvendige informationer på plads.

 Lige som på vores "Gamle hjemmeside",  kan man finde en masse nyttige oplysninger, om hhv. Foreningen og Vandværket.

Vi vil også gøre vores bedste for at holde vores besøgende orienteret om, hvad der sker af spændende ting
i vores lokanområde.